CARGOseller

Cyfrowe narzędzia i integracje z giełdami do Twojej dyspozycji.
Wykorzystaj je, aby sprzedawać ładunki spot szybciej, wygodniej, skuteczniej.

O SYSTEMIE

Mailing tool & cyfrowe ofertowanie

Klasyczny mailing listy ładunków do zaufanych grup podwykonawców to bardzo częsta praktyka.
CARGOseller wprowadza tą metodę sprzedaży ładunków na wyższy, cyfrowy poziom. Jak to działa:

O SYSTEMIE

Mailing tool & cyfrowe ofertowanie

Klasyczny mailing listy ładunków do zaufanych grup podwykonawców to bardzo częsta praktyka. CARGOseller wprowadza tą metodę sprzedaży ładunków na wyższy, cyfrowy poziom. Jak to działa: